Wat zegt een OHSAS 18001 Certificaat precies?

Dit wilt u weten over de OHSAS 18001 certificering

Soms kan het noodzakelijk of gewenst zijn een OHSAS 18001 certificaat te behalen. Maar waar staat deze certificering eigenlijk voor? De OHSAS 18001 is de internationale Arbomanagementnorm waarmee u borgt dat u structureel en continu bezig bent met de verbetering van de gezondheid en de veiligheid van uw medewerkers. Maar een OHSAS 18001 certificaat biedt nog meer dan dat. Lees in dit blog wat u zoal aantoont als u een OHSAS 18001 certificaat behaalt.

Meer dan een verbetering van de gezondheid en veiligheid alleen

Met een OHSAS 18001 certificaat toont u niet alleen aan dat u structureel bezig bent met de verbetering van de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers. U maakt hiermee ook kenbaar dat u alle bestaande Arbowet- en regelgeving beheerst die betrekking hebben op uw bedrijfsvoering. Met OHSAS 18001 brengt u deze Arbowet- en regelgeving in kaart en toetst u of uw organisatie er volledig aan voldoet. Is het noodzakelijk actie te ondernemen? Dan zet u de juiste stappen. Ook controleert u periodiek of u nog steeds aan deze wet- en regelgeving voldoet. Is dit het geval? Dan ontvangt uw onderneming het OHSAS 18001 certificaat.

Hieruit bestaat de OHSAS 18001 norm

De OHSAS 18001 norm bestaat uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk vier staan alle eisen waaraan een gecertificeerd OHSAS 18001 systeem dient te voldoen. Hierbij een beknopte samenvatting van deze eisen:

 1. U stelt een Arbobeleid op
 2. U heeft de arborisico’s en de Arbowet- en regelgeving geïnventariseerd
 3. U stelt naar aanleiding daarvan actieplannen op ter verbetering
 4. U voert de actieplannen uit om de arbo-omstandigheden te verbeteren
 5. U controleert de uitgevoerde werkzaamheden vanuit de actieplannen
 6. U toetst of de vastgestelde doelen zijn behaald
 7. U stelt een overzichtelijke analyse op van de plannen, acties en resultaten
 8. U herhaalt bovenstaande totdat uw bedrijf aan de wet- en regelgeving voldoet
 9. U ontvangt het OHSAS 18001 certificaat en voert structureel verbetering door

Voorbeelden van actieplannen

Zijn er verbeteringen door te voeren in uw wet- en regelgeving? Deze kunnen van betrekking zijn op de volgende aspecten in uw bedrijfsvoering:

 • Het vastleggen van taken
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Het opleiden/instrueren van medewerkers
 • Het vaststellen van een duidelijke communicatiestructuur
 • Afspraken omtrent documentbeheer en de beheersing van de werkzaamheden

Behaal ook het OHSAS 18001 certificaat

Wilt u zeker weten dat uw bedrijf structureel en continu bezig is met de verbetering van de gezondheid en de veiligheid van uw medewerkers? Zorg dan dat u de juiste actieplannen uitvoert en de juiste doelen waarmaakt. Laat u hier eventueel bij ondersteunen door een gespecialiseerd bureau in certificering. Zij helpen u graag snel en op de juiste weg aan dat OHSAS 18001 certificaat!

Hoe u beter en flexibeler kunt werken

Interactief werken is de toekomst

Heel erg lang geleden was het essentieel face to face met alle deelnemers te kunnen vergaderen. Doordat we steeds sneller en op verschillende locaties gingen werken, ontstond de conference call. Ideaal, maar toch misten velen daarmee het oogcontact, dat essentieel blijkt te zijn voor heldere, duidelijke en open communicatie. Gelukkig zijn er grote stappen gezet in de technologie. Hierdoor is open kennisdeling mogelijk en kan er beter en flexibeler gewerkt worden vanuit een virtueel kantoor. Lees verder om te ontdekken wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is met interactieve projectoren in een virtueel kantoor.

Op afstand succesvol vergaderen doen we zo

De technologie om onafhankelijk van locatie succesvol met elkaar te vergaderen wordt alsmaar beter. Meeting rooms zijn verbonden met elkaar, virtueel en flexibel. Zelfs wat het delen van presentaties, documenten of projecties betreft, is het niet meer noodzakelijk met z’n allen in één auditorium of zaal te zitten. Via de nieuwste snufjes en programma’s, kan iedereen, waar dan ook ter wereld, met elkaar communiceren. Ook de vergaderruimte is niet meer zoals vroeger. Plaats in één virtueel kantoor een projector en verbind deze met alle deelnemende partijen van de vergadering. Iedereen kan zien wat er besproken wordt. Er kunnen zelfs direct, door alle aanwezigen, aanpassingen in documenten aangebracht worden. En vergeet niet dat alle deelnemers elkaar desgewenst ook kunnen zien met behulp van camerafuncties.

Wanneer een virtueel kantoor handig is

Even terug naar het virtueel kantoor. Want waarom past juist deze werkplek zo goed in het nieuwe werken? Een virtueel kantoor is uitermate geschikt als u:

 • Geen vast, eigen of duur kantoor nodig heeft
 • Uw post niet op uw huisadres bezorgd wilt krijgen
 • Uw postverwerking graag uitbesteedt aan deskundigen
 • Gebruik wilt maken van een vakkundige telefooncentrale
 • Indien nodig gebruik wenst te kunnen maken van een kantoor

Dankzij deze eigenschappen wordt het stukken eenvoudiger én veiliger om kennis te delen. Vraag daarom direct een virtueel kantoor aan!

Vraag een virtueel kantoor aan

Heeft u interesse in een virtueel kantoor? Overal in Nederland vindt u representatieve kantoren waarin u een virtueel kantoor kunt huren. Zo heeft u indien nodig een degelijk kantoor tot uw beschikking, bent u stukken voordeliger uit dan met een vast kantoor en weet u zeker dat aan u gerichte post en telefoontjes netjes verwerkt worden. Kortom, ga vandaag nog op zoek naar een virtueel kantoor en doe ook mee aan die nieuwe vorm van kennisdeling!

Tips om optimaal op afstand te werken

Samenwerken zonder duur pand

Werkt u regelmatig samen met partijen die niet direct bij u aan tafel zitten? Wat is dan het slimste om te doen? Wij namen verschillende mogelijkheden van samenwerken op afstand onder de loep. Zo kunt u thuis gaan werken. Maar u wilt vast geen videoconferences houden in uw woonkamer. Met uw partner, kinderen, speelgoed, huisdieren en de was van vorige week in beeld. U kunt natuurlijk ook een eigen kantoorpand huren. Dat oogt enorm professioneel als u mensen uitnodigt én als u videoconferences houdt. Nadeel is dat dit vaak ontzettend duur is. De oplossing vonden wij in een vestigingsadres.

Voordelen van een vestigingsadres

Een vestigingsadres is een representatief kantoor bij u in de omgeving. In Nederland zijn verschillende bedrijven actief die deze panden, voor een zeer schappelijk bedrag, verhuren. In een vestigingsadres moet u regelmatig aanwezig zijn. Maar u hoeft er niet te allen tijde te werken. Een bijkomend voordeel is dat zo’n kantoor vaak voorzien is van een algemene receptie met betrouwbare en klantvriendelijke medewerkers. Bovendien kunnen deze vakmensen uw post voor u verwerken en telefoontjes aan u zeer correct afhandelen. Een vestigingsadres voldoet op die manier precies aan uw wensen. Maar wat zijn de voordelen als u regelmatig werkt met mensen op afstand?

Tips voor werken op afstand

Wilt u face to face vergaderen met uw partners, opdrachtgevers of klanten? Dan beschikt zo’n vestigingsadres over precies die vergaderruimte die u behoeft. Heeft u regelmatig contact met relaties op afstand? Ook dan is een vestigingsadres de perfecte locatie. Houdt u bijvoorbeeld een videoconference? De aanbieder van het vestigingsadres kan u vaak voorzien van de juiste tools, zoals een whiteboard, beamer of telefoonsystemen. Kiest u inderdaad voor een videoconference? Houd dan rekening met de volgende tips:

 • Zorg dat alles goed zichtbaar en verstaanbaar is
 • Zorg voor een ruimte die beweging (zitten/staan) stimuleert
 • Zorg dat men kan schakelen tussen groepswerk en individueel werk
 • Zorg voor een uitstraling die vertrouwen én professionaliteit uitstraalt
 • Zorg dat alles alvorens de conference klaar staat en weet dat het werkt

Als u rekening houdt met bovenstaande punten, geniet u optimaal van uw vestigingsadres. Een representatieve plek, die aan al uw wensen voldoet en waarmee u prima op afstand kunt werken.

Interesse in een vestigingsadres?

Bent u ervan overtuigd hoe een vestigingsadres bijdraagt aan werken op afstand? Het is dé perfecte locatie om zowel zelfstandig, face to face met anderen als in een videoconference te werken. Wilt u zelf ook werken in een vestigingsadres? Ga op zoek naar een aanbieder van deze multifunctionele kantoren. Wij wensen u veel succes toe in uw vestigingsadres!

Is virtual ondernemen de toekomst

Automatisering: een gift of een gevaar?

De technische wereld staat niet stil. Vrijwel dagelijks komen er nieuwe gadgets, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe oplossingen bij. Een trend hierin is dat steeds meer automatiseert. Deze ontwikkelingen merken ondernemers ook. Van hen wordt verwacht ook mee te gaan in deze trend. Maar is dat wel zo slim plan? Is het (gedeeltelijk) overdragen van een bedrijfsvoering aan een computer niet heel gevaarlijk? En hoe ver zijn we al verzand in deze technische generatie? Is het huren van een virtual office bijvoorbeeld al een gewaagde stap? Wij zochten het voor u uit. Meer in dit blog over automatisch ondernemen en het virtual office.

Wat er veranderd is voor ondernemers

Waar we ‘vroeger’ nog eigenhandig onze verwarming hoger of lager zette, een eierwekkertje opdraaide tijdens het koken en met onze muis bepaalde documenten naar een betreffende map sleepte, gebeurt dit tegenwoordig allemaal automatisch. Net voordat we thuiskomen van werk, begint ons huis zich al te verwarmen. Een app geeft ons automatisch aan dat onze pasta voldoende gekookt is. En onze mailserver weet precies welke mail waar gearchiveerd moet worden. Ook ondernemingen passen nieuwe technologieën toe. Zo wordt het werven van klanten, het optimaliseren van de klantbeleving of het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen al vaak digitaal geautomatiseerd. Maar wat zijn nou die gevaren hiervan?

De gevaren van automatiseren

Een belangrijk punt waarop automatisering invloed zal hebben is werkgelegenheid. Dankzij robotisering bijvoorbeeld kunnen nu al eenvoudige taken overgenomen worden door robots. Hierdoor zullen op den duur veel laagopgeleide mensen hun banen kunnen verliezen. Een andere ontwikkeling is dat alle apparaten van een ondernemer met elkaar gelinkt worden. Zo zijn alle contracten, businessplannen en e-mails op één plek online te vinden. Superhandig, maar zodra één van deze apparaten in de verkeerde handen valt, ligt uw gehele onderneming op straat…

Begint digitaal ondernemen al bij een virtual office?

Nou zijn er bedrijven die zogenoemde ‘virtual offices’ verhuren. Zijn dit virtuele kantoren, waar zomaar iedereen, ook ongenodigden, op in zouden kunnen loggen? Wij stellen u graag gerust. Een virtual office is absoluut niet gevaarlijk. Het is juist dé manier om flexibel, veilig en professioneel te ondernemen. U beschikt met een virtual office wél over een inschrijfadres, maar bent geen hoge kosten kwijt aan een eigen kantoor. En u straalt professionaliteit uit dankzij het adres van het representatieve kantoor op uw visitekaartje. Interesse in een virtual office? Ga op zoek naar een nabijgelegen kantoor!

Meer weten over een virtual office?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en locaties van een virtual office bij u in de buurt? Ga dan op zoek naar bedrijven die deze kantoren aanbiedt. Zij lichten u graag in over wat het precies inhoudt. Het is in elk geval een erg veilige en flexibele werkplek. Niks om u zorgen over te maken dus! Dan kunt u daarna altijd nog kijken of u uw werkzaamheden in uw virtual office laat automatiseren.

Payrollen is hot. Maar waarom?

Steeds meer payroll

In 2017 kiezen steeds meer mensen voor payrollen. De reden hiervoor is terug te vinden in de onzekerheid rond de zzp-wet. Daarnaast levert de wet Werk en zekerheid (WWZ) een averechtse uitwerking. Werknemers willen zowel zekerheid als flexibiliteit tegenwoordig. Werken via payroll biedt in dat geval dé uitkomst. Lees verder waarom payroll zo aantrekkelijk is en wat uw voordeel daarin kan zijn.

Waarom groeit de interesse in payroll alsmaar?

De arbeidswetgeving is er de afgelopen jaren niet duidelijk op geworden. Dit heeft voor de nodige onrust gezorgd. Neem nou de kwestie omtrent de de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Deze wet schrikt bedrijven af opdrachten te geven aan zelfstandigen. Het zou veel te risicovol zijn. Immers, een werknemer in dienst nemen betekent ook hoge werknemerspremies en twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. En daar zit logischerwijs geen enkele ondernemer op te wachten. Dé manier om deze risico’s uit te sluiten is kiezen voor payrolling. De ondernemers zitten niet vast aan nekkende financiële verplichtingen en werknemers behouden hun vrijheid zelf te bepalen welke opdrachten zij wanneer aan willen nemen.

Veranderen in de wet

Eind vorig jaar is de wet DBA (tijdelijk) weggezet. Echter, de verwachting is dat deze wetswijzigingen geen invloed hebben op de groei van payroll. Omdat de wet niet volledig aangepast is, beschouwen veel ondernemers en werkkrachten de situatie als een gedoogpositie. Dit brengt nog steeds erg veel onzekerheid met zich mee. Daarom blijven nog voldoende bedrijven en werknemers zich verlonen door payrollbedrijven. Bent u benieuwd of payrolling ook iets voor u is? Bekijk onderstaande voordelen.

Voordelen van payroll

Payrollen biedt u onder andere onderstaande voordelen:

 • Minder stress en zorgen
 • Meer tijd voor uw corebusiness
 • Contact met ervaren specialisten
 • Duidelijk inzicht in uw administratie
 • Geen risico’s bij ziekte of arbeidsrechten

En dit is slechts nog maar het begin. Leg contact met een gespecialiseerd payrollbureau en laat u adviseren en inspireren in de vele mogelijkheden. Wilt u ook blijven genieten van uw vrijheid? Wilt u geen risico lopen of financiële verplichtingen? Wenst u meer tijd voor uw eigen corebusiness? En wenst u minder tijd kwijt te zijn aan het bijhouden van uw administratie? Overweeg dan ook aan te sluiten bij de grote groep payrollers in Nederland.

Kies ook voor payroll

U begrijpt, payroll biedt enorm veel voordelen. Heeft u hier ook interesse in? Ga dan op zoek naar ervaren en vakkundig payrollbedrijf en profiteer ook van payroll!

Het belang van een helder postadres

Onverzekerd zijn

Wie geen woon- of postadres heeft, kan geen zorgverzekering afsluiten. Daklozen of vluchtelingen worden daardoor vaak niet of te laat geholpen. Immers, de kosten (tijd, energie, werkzaamheden) die een arts maakt kunnen nergens op verhaald worden. Nu zal een apotheker een eerste keer een dakloze met diabetes misschien nog wel insuline willen verstrekken, maar dit zal niet altijd gebeuren. Dat zou volgens velen ook niet geheel eerlijk zijn. Mensen die wel een woon- of postadres hebben en netjes voor hun zorgverzekering (en dus ook voor insuline) betalen, zouden zich benadeeld voelen als het medicijn aan daklozen gratis verstrekt zou worden. Een postadres is overigens niet alleen voor daklozen van groot belang. Ook voor ondernemers is het essentieel. Lees waarom zij eigenlijk niet zonder postadres, of beter gezegd een virtueel kantoor, kunnen.

Post en werk gescheiden houden

Om een zorgverzekering af te sluiten, moet iemand dus ingeschreven staan op een adres. Dat vormt momenteel een groot probleem. Niet alle vluchtelingen in Nederland hebben een adres weten te bemachtigen en zwerven daardoor rond. Maar zoals gezegd, niet alleen voor deze groep mensen biedt een postadres de uitkomst. Ook ondernemers genieten van meer structuur, meer vrijheid en minder lasten als zij kiezen voor een extern postadres. We noemen dit een virtueel kantoor. Dit ‘kantoor’ is gelokaliseerd in een representatief pand, ergens in Nederland, dichtbij uw woonadres als u wilt. Uw partners, opdrachtgevers en relaties krijgen daardoor een zeer positief beeld van uw onderneming. ‘Dit is geen onbenullig bedrijfje dat vanuit huis gerund wordt!’ Daarnaast houdt u met een virtueel kantoor uw werk en privézaken gescheiden. Ideaal!

De voordelen van een virtueel kantoor

Een virtueel kantoor biedt u één centraal punt waar uw post bezorgd wordt. De post kan voor u ingescand en (digitaal) doorgestuurd worden naar waar u maar wenst. Veilig en discreet. Een virtueel kantoor biedt u de volgende voordelen:

 • 24/7 kunt u terecht bij uw postbus
 • Altijd bent u op de hoogte van uw post
 • Meer tijd heeft u voor uw corebusiness
 • Op uw visitekaartje staat een representatief adres
 • Minder kosten dan voor een fysieke kantoorruimte

Erken ook het belang van een postadres

Kortom, niet alleen wat betreft het afsluiten van een zorgverzekering is een postadres van belang. Ook voor ondernemers biedt het dé uitkomst. Kijk snel of er ook een virtueel kantoor bij u in de omgeving zit!

Luchtvracht van en naar Canada

Luchtvracht van en naar Canada

Canada is voor veel bedrijven een erg interessant afzetmarkt. Om die reden maken veel ondernemers gebruikt van luchtvrachten van en naar Canada. Goederen verzenden via luchtvracht is de meest veilige en snelle manier, maar er zijn wel een aantal zaken die geregeld moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de keuze van luchtmaatschappij. Maar er moet ook nagedacht worden over hoe je goederen überhaupt het vliegtuig in komen omdat er diverse import- en exportdocumenten nodig zijn. En wat moet er gebeuren met je pakket als die in Canada is aangekomen?

Luchtvrachtexpediteurs nemen last uit handen

Wil je voor de eerste keer een pakket verzenden naar Canada, dan kan een Luchtvrachtexpediteur je veel werk uit handen nemen. Zij kunnen bijvoorbeeld al zorgen dat je pakket terecht komt bij de juiste persoon door je voor- en natransport te regelen. Een andere last die ze je uit handen nemen zijn de douanen zaken omtrent import en export van goederen.

Veel luchtvrachtexpediteurs hebben medewerkers gevestigd over de hele wereld. Zodra je pakket aankomt in Canada staat daar een agent klaar om ervoor te zorgen dat je pakket weer mee gaat met bijvoorbeeld een vrachtwagen. Op deze manier komt je pakket aan op de afgesproken plek en tijdstip. Tevens bezitten de meeste luchtvrachtexpediteurs over een eigen douane-afdeling die ervoor zorgt voor de benodigde export-documenten. Als laatste hebben luchtvrachtexpediteurs al jarenlang ervaring met luchtvracht en weten zij precies welke vluchten het goedkoopste zijn. Als je een goede expediteur hebt zal deze alle prijzen vergelijken en de goedkoopste vlucht voor je selecteren. Zo kun je nog geld besparen ook.

Bekende afzender

Ondernemers die al ervaring hebben met goederen versturen naar Canada kunnen zich laten registreren als ‘bekende afzender’. In dit geval draag je zelf de verantwoordelijkheid voor het nastreven van de regels. Als je bent goedgekeurd als ‘bekende afzender’ kun je hier 5 jaar gebruik van maken. Voordat je deze goedkeuring krijgt zijn er wel veel eisen waaraan je moet voldoen. Als je maar een paar keer per jaar goederen verstuurd naar Canada is het niet nodig om jezelf te laten registeren. Maak je echter veel gebruik van luchttransport Canada dan kan het in je voordeel werken.

Top – of flopsectorenbeleid in Nederland?

Een sterke Nederlandse economie

Uit onderzoek is gebleken dat Nederland vandaag de dag tot de top 5 van de meest concurrerende economieën hoort van de wereld. Een van de elementen die deze stijging mede mogelijk heeft gemaakt, is het zogenaamde Topsectorenbeleid. Hoewel dit beleid onze concurrentiekracht positief heeft beïnvloedt, wordt het binnenlands nogal eens kritisch onder de loep genomen. Wat houdt dit beleid dit precies in? Lees er meer over in dit blog.

Meer over het Topsectorenbeleid

Om de Nederlandse concurrentiekracht te versterken en Nederland als kenniseconomie zowel nationaal als internationaal te laten floreren, is in 2011 het Topsectorenbeleid aangenomen, onder leiding van Kabinet Rutte I. Dit beleid richt zich op 9 innovatieve industrieën, te weten:

 • Chemie
 • Agri & Food
 • Creatieve Industrie
 • Energie
 • High Tech
 • Logistiek
 • Tuinbouw
 • Water
 • Life Sciences & Health

Deze sectoren zijn aangewezen, omdat dit de sectoren zijn waarin Nederland wereldwijd sterk opereert. Om een sterke kenniseconomie te bewerkstelligen, zijn er zogenaamde consortia voor Kennis en Innovatie opgericht. Bedrijfsleven, universiteiten, overheid en onderzoekscentra werken samen aan kennis en innovatie, internationalisering en het verminderen van regeldruk. In hoeverre is het Topsectorenbeleid na 5 jaar geslaagd?

Opmaken van de balans

Inmiddels heeft het kabinet de balans opgemaakt en gekeken in hoeverre de doelstellingen van het Topsectorenbeleid zijn behaald. Nederland is inmiddels gestegen naar de vierde plaats op de ranking van The Global Competitiveness Award. Daarnaast is Nederland ook steeds beter gaan scoren op innovatievermogen, door de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Hierdoor is een omgeving ontstaan waarin innovaties sneller tot stand konden komen. Er is fors geïnvesteerd in deze kennisontwikkeling: zo’n half miljard euro. Er zijn veel mogelijkheden voor het mkb en startups, om hiervan te profiteren, waaronder vrijgekomen subsidies. Kortom: er mag geconcludeerd worden dat het Topsectorenbeleid wel degelijk positief heeft bijgedragen aan het (internationaal) versterken van de Nederlandse kenniseconomie.

Draagt u ook bij aan innovatie en kennisontwikkeling?

Zoals hierboven al is vermeld, wil de overheid bedrijven en instellingen stimuleren bepaalde werkzaamheden te ontwikkelen en uit te voeren. Kortom: innovatie. Hiervoor zijn subsidies in het leven geroepen die het voor ondernemers makkelijker moeten maken om deze ontwikkelingen daadwerkelijk te bewerkstelligen. Heeft u zelf een bedrijf dat bijdraagt aan innovatie en wilt u weten in hoeverre u recht heeft op subsidies? Neem dan eens een kijkje op de website van Subsidie Advies Bureau, voor meer informatie over onder andere WBSO subsidie.

Werken tijdens de feestdagen? Bereid je goed voor!

Fijne feestdagen of goed voorbereid naar je werk?

Veel mensen kijken er elk jaar weer naar uit: de feestdagen staan weer voor de deur! Een tijd van gezelligheid, warmte, lekker eten en samenzijn met dierbaren. Echter is dit niet voor iedereen weggelegd en zijn er genoeg mensen die met kerst en oud en nieuw moeten werken. Hoe bereid je je personeel hierop voor? Wat zijn je rechten en plichten als werknemer? Lees hier meer over in dit blog!

Rechten en plichten van werkgevers en werknemers

Over het algemeen geldt dat jouw verzoek tot verlof niet geweigerd mag worden. Echter, in het geval van grote drukte en een te kleine bezetting, mag dit wèl geweigerd worden. Rond de feestdagen willen immers meer mensen vrij hebben. Als werkgever is het wel verplicht dit binnen twee weken na de aanvraag te laten weten, anders wordt het verzoek automatisch goedgekeurd. Daarnaast mogen werkgevers zelf regels opstellen om te bepalen wie verlof krijgt en wie niet. Ben jij een werknemer die werkt tijdens de feestdagen? Houd er dan rekening mee dat je dan niet automatisch recht hebt op compensatie in de vorm van extra vrije uren of extra loon. Per werkgever verschilt dit en is vastgelegd in de cao of arbeidsovereenkomst.

Topdrukte? Zo bereid je je personeel goed voor

Voor veel branches geldt met de feestdagen een topdrukte. Denk bijvoorbeeld aan de horeca en retail. Hoe bereid je jouw onderneming en personeel voor op deze vaak hectische periode? Hieronder geven we een aantal tips om goed voorbereid de feestdagen in te gaan:

 • Begin tijdig met het inplannen van je personeel
 • Bereid je personeel voor op deze drukte, weet wat hen te wachten staat
 • Check van te voren de cao: wat zijn de regels tijdens de feestdagen?
 • Regel vervanging in het geval van plotseling uitvallen van personeel
 • Controleer de wettelijk geregelde openingstijden in december

Heb je vragen?

Wil jij meer weten over jouw rechten en plichten als ondernemer of werknemer tijdens de feestdagen? Weet jij wat er in jouw cao staat vermeld? Neem dan eens een kijkje op de website van J&M Personeelsdiensten. Hier kun je terecht met al je vragen omtrent arbeidsovereenkomsten, payroll en cao.

Allrounders in organisatie besparen u tijd en geld

Professionele bureaus voor planning en organisatie

Bij grote bedrijven zijn er speciale afdelingen die volledig zorgdragen voor de planning en organisatie van externe evenementen van het bedrijf of de instelling. Een meeting in Utrecht organiseren wordt dan bijvoorbeeld gewoon intern gedaan. Heeft u echter binnen uw bedrijf of instelling niet de beschikking over zo’n afdeling of medewerker? Dan is het verstandig om het er niet zelf maar even bij te doen, maar dit uit handen te geven aan een professionele organisator. Dit gaat u tijd, geld en frustratie schelen. Professionals weten de weg en zorgen dat u bijvoorbeeld voor uw meeting in Utrecht precies de juiste faciliteiten en ondersteuning krijgt.

Een meeting in Utrecht? Meer dan een datum plannen

Om ervoor te zorgen dat uw meeting in Utrecht of elders in Nederland voorspoedig verloopt, is het belangrijk dat alle aspecten en ondersteuning vooraf goed geregeld zijn. Een professioneel organisatiebureau kan u hierbij helpen. Zij weten de weg en hebben de connecties die de maatwerk meeting en ondersteuning in Utrecht mogelijk zullen maken. Denk daarbij niet alleen aan de meeting zelf. De datum en de locatie zijn nog wel zelf te boeken. Denk ook aan het vervoer van uw gasten en medewerkers. De catering en de eventuele overnachting. Heeft u ook een omlijsting van het programma nodig? Dan is het helemaal aan te raden om hierbij voor een professioneel bedrijf te kiezen dat u het werk uit handen neemt.

Waar professionals voor u de winst maken

Een professional die uw meeting in Utrecht organiseert bespaart u tijd en geld. Deze professionals zorgen namelijk in uw belang voor:

 • De beschikbaarheid van de locatie
 • De meest gunstige prijs
 • Aanvullende diensten die samenhangen met de meeting in Utrecht
 • Voortdurende vergelijking op verhouding prijs en kwaliteit
 • Het uit handen nemen van de rompslomp binnen uw organisatie

We merken soms dat bedrijven en instellingen ervoor kiezen om medewerkers de organisatie van een meeting, bijvoorbeeld in Utrecht, erbij te laten doen. Dit vraagt om voldoende tijd van de betreffende personeelsleden. Vaak blijkt dat in de praktijk deze tijd er helemaal niet is. Voordat u het weet verzuipt de medewerker in zijn of haar taken en heeft u nog steeds de meeting in Utrecht niet georganiseerd en goed gepland. Kies daarom in een vroegtijdig stadium voor een professionele organisator. Of maak in ieder geval voldoende tijd vrij voor de interne organisatie.

Kiest u voor een specialist voor uw meeting in Utrecht?

Er zijn verschillende mogelijkheden om de organisatie van uw meeting in Utrecht uit te besteden. Een voorbeeld van een bedrijf waar u de organisatie van de meeting in Utrecht uitstekend aan kunt overlaten is te vinden op deze website. U vindt er misschien direct het juiste bedrijf. In ieder geval kunt u er tips aan ontlenen die u verder kunnen helpen met de organisatie en uitvoering van uw komende meeting in Utrecht.