Veiligheid op de werkvloer

Wat zegt een OHSAS 18001 Certificaat precies?

Dit wilt u weten over de OHSAS 18001 certificering

Soms kan het noodzakelijk of gewenst zijn een OHSAS 18001 certificaat te behalen. Maar waar staat deze certificering eigenlijk voor? De OHSAS 18001 is de internationale Arbomanagementnorm waarmee u borgt dat u structureel en continu bezig bent met de verbetering van de gezondheid en de veiligheid van uw medewerkers. Maar een OHSAS 18001 certificaat biedt nog meer dan dat. Lees in dit blog wat u zoal aantoont als u een OHSAS 18001 certificaat behaalt.

Meer dan een verbetering van de gezondheid en veiligheid alleen

Met een OHSAS 18001 certificaat toont u niet alleen aan dat u structureel bezig bent met de verbetering van de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers. U maakt hiermee ook kenbaar dat u alle bestaande Arbowet- en regelgeving beheerst die betrekking hebben op uw bedrijfsvoering. Met OHSAS 18001 brengt u deze Arbowet- en regelgeving in kaart en toetst u of uw organisatie er volledig aan voldoet. Is het noodzakelijk actie te ondernemen? Dan zet u de juiste stappen. Ook controleert u periodiek of u nog steeds aan deze wet- en regelgeving voldoet. Is dit het geval? Dan ontvangt uw onderneming het OHSAS 18001 certificaat.

Hieruit bestaat de OHSAS 18001 norm

De OHSAS 18001 norm bestaat uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk vier staan alle eisen waaraan een gecertificeerd OHSAS 18001 systeem dient te voldoen. Hierbij een beknopte samenvatting van deze eisen:

 1. U stelt een Arbobeleid op
 2. U heeft de arborisico’s en de Arbowet- en regelgeving geïnventariseerd
 3. U stelt naar aanleiding daarvan actieplannen op ter verbetering
 4. U voert de actieplannen uit om de arbo-omstandigheden te verbeteren
 5. U controleert de uitgevoerde werkzaamheden vanuit de actieplannen
 6. U toetst of de vastgestelde doelen zijn behaald
 7. U stelt een overzichtelijke analyse op van de plannen, acties en resultaten
 8. U herhaalt bovenstaande totdat uw bedrijf aan de wet- en regelgeving voldoet
 9. U ontvangt het OHSAS 18001 certificaat en voert structureel verbetering door

Voorbeelden van actieplannen

Zijn er verbeteringen door te voeren in uw wet- en regelgeving? Deze kunnen van betrekking zijn op de volgende aspecten in uw bedrijfsvoering:

 • Het vastleggen van taken
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Het opleiden/instrueren van medewerkers
 • Het vaststellen van een duidelijke communicatiestructuur
 • Afspraken omtrent documentbeheer en de beheersing van de werkzaamheden

Behaal ook het OHSAS 18001 certificaat

Wilt u zeker weten dat uw bedrijf structureel en continu bezig is met de verbetering van de gezondheid en de veiligheid van uw medewerkers? Zorg dan dat u de juiste actieplannen uitvoert en de juiste doelen waarmaakt. Laat u hier eventueel bij ondersteunen door een gespecialiseerd bureau in certificering. Zij helpen u graag snel en op de juiste weg aan dat OHSAS 18001 certificaat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *